Tag Archives: Cấu trúc phân tử có quy tắc

Khám phá ngẫu nhiên về loại thủy tinh hoàn toàn mới

Khám phá ngẫu nhiên về loại thủy tinh hoàn toàn mới

Các nhà khoa học bắt đầu nhận ra sự khác biệt của thứ thủy tinh họ tạo ra khi quan sát thấy một số đỉnh nhất quán trong dữ liệu đo kính quang phổ của họ. Theo tạp chí Proceedings