Tag Archives: chất thải phóng xạ

Tìm ra phương pháp để chứa các chất thải phóng xạ hàng triệu năm

Tìm ra phương pháp để chứa các chất thải phóng xạ hàng triệu năm

Giáo sư Ashutosh Goel tại Đại học Rutgers, cùng với các sinh viên của mình đã đưa ra một cách thức rẻ tiền và đơn giản để cố định chất thải hạt nhân, đặc biệt là các i-ốt phóng xạ.