Tag Archives: giảm căng thẳng

Đồ dùng bằng pha lê giúp hóa giải căng thẳng

Đồ dùng bằng pha lê giúp hóa giải căng thẳng

Với những đồ vật khác nhau chúng sẽ mang những ý nghĩa và năng lượng cũng khác nhau. Đồ pha lê chính là biểu tượng cơ bản nhất của nguyên tố đất. Chúng thường được trưng bày ở hướng Tây